Rusza LOGOS FEST – III Tyski Festiwal Słowa

Już po raz trzeci Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest organizatorem LOGOS FEST – Tyskiego Festiwalu Słowa, którego zadaniem jest zwracanie uwagi na kondycję słowa zarówno mówionego, jak i pisanego.

Misja ta wydaje się ważna szczególnie dziś, w dobie zdecydowanej dominacji kultury obrazu i motywów wizualnych, znacząco wypierających z każdego – zarówno oficjalnego jak i prywatnego komunikatu – SŁOWO, przez wieki stanowiące tradycyjne, a zarazem najpojemniejsze narzędzie budowania relacji z drugim człowiekiem.

Z tego powodu od 9 do 14 maja 2017 r. Miejskie Centrum Kultury organizuje spektakle,  koncerty, spotkania literackie, turniej recytatorski i czytelniczy – przypominające o pięknie i wartości, jaką może, a zarazem powinno nieść SŁOWO w każdym możliwym wariancie swego zastosowania. Tegoroczna edycja związana jest z twórczością Marka Grechuty.

Szczegółowy program na stronie Miejskiego Centrum Kultury.