Rekordowa liczba wniosków w budżecie partycypacyjnym w Tychach

19 lutego zakończył się nabór wniosków do V edycji Tyskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok. Mieszkańcy złożyli ich 189. Jak dotąd to największa liczba projektów złożonych w ramach jednej edycji.

Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy okręgu Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele, którzy zgłosili w sumie 14 pomysłów do realizacji.

Dużą inwencją wykazali się także mieszkańcy okręgów: Stare Tychy, Osiedle A, Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (T1), Teresa (O1), Weronika – wschód) – skąd wpłynęło po 13 wniosków.

– Wnioski są bardzo różne – od uporządkowania podwórek, remontu chodników, wykonania oświetlenia, budowy boiska do piłki plażowej po nasadzenia bzów i jaśminów w Parku Suble, ławki solarne, hamaki miejskie czy seanse kina plenerowego – mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy swoje propozycje zgłaszać mogły dzieci. Wpłynęły dwa takie projekty: jeden dotyczący boiska przy szkole nr 35 i drugi związany z oświetleniem w Parku Św. Franciszka i Klary. Do tej pory, by uczestniczyć w programie, trzeba było mieć skończone 16 lat.

Swój projekt mógł zgłosić każdy mieszkaniec jednego z 24 Okręgów Konsultacyjnych. Jednak trzeba było przestrzegać kilku zasad – przede wszystkim projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, w tym przypadku roku 2019. Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego. Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno być ono zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia – do formularza z propozycją projektu należało dołączyć listę z podpisami 15 mieszkańców danego okręgu popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

– Teraz czas na kolejny etap – ocenę formalną i merytoryczną wniosków, która potrwa do końca kwietnia. Na maj i czerwiec zaplanowaliśmy spotkania z mieszkańcami Okręgów Konsultacyjnych – dodaje Iwona Bińkowska.

Informacje podsumowujące tę część projektu zostaną opublikowane na stronie razemtychy.pl. W przypadku wydania negatywnej oceny dla projektu zostanie podany również powód takiej oceny. 7 maja ruszą spotkania z mieszkańcami – autorami poszczególnych projektów. Cztery miesiące później – 7 września rozpocznie się głosowanie. Głosować będzie można we wszystkich okręgach jednocześnie przez 15 dni – do 21 września 2018 r., w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze. Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 5 października 2018 roku.

– Ciekawi nas frekwencja podczas głosowania. Rekordowa liczba złożonych wniosków do piątej edycji budżetu partycypacyjnego pokazuje, że program wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a tyszanie chcą współdecydować o tym, jakie projekty istotne dla nich, dla ich bliskich czy sąsiadów mają być realizowane w Tychach – mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W sumie od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach złożono blisko tysiąc projektów, z których ponad 200 zostało zrealizowanych. W 2014 roku złożono 174 wnioski, do głosowania przeszło 121 wniosków, realizowanych – 48, 2015 r. – złożono 183 wnioski, do głosowania przeszło 135 wniosków, realizowanych – 68, 2016 r. – złożono 181 wniosków, do głosowania przeszło 124 wnioski, realizowano – 49 (realizację części zadań przesunięto na 2018 r. z uwagi na warunki pogodowe), a w 2017 r. – złożono 171 wniosków, do głosowania przeszło 106 wniosków, do realizacji przekazano 55 wniosków.