Podziękowania

Drodzy tyszanie, jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny zdobyłem Wasze zaufanie. Blisko 76 -procentowe poparcie, jakie uzyskałem, to dla mnie dowód, że wierzycie we mnie i w to, co robię – obiecuję, że będę dalej dbał o to, by nasze piękne miasto się rozwijało, bo ŁĄCZĄ NAS TYCHY! 👍