Opel, Tychy i KSSE na rzecz szkolnictwa zawodowego

– Rusza nasz nowy program „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”, w którym wspólnie z partnerami utworzymy 3 klasy branżowe w tyskich szkołach średnich: ZS nr 4, ZS nr 5 i ZS nr 6 w Tychach – poinformował prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) Janusz Michałek.

KSSE, firma Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. i Miasto Tychy podpisały 23 lutego 2018 roku list intencyjny o współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego.

– Nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe i oczekiwania przedsiębiorców działających w Katowickiej Strefie w Podstrefie Tyskiej KSSE. Program posłuży także młodzieży, pogłębiając jej wiedzę w zakresie możliwości kształcenia i zdobycia zawodu adekwatnego do potrzeb rynku pracy – wyjaśnił prezes Michałek.

Prezydent Andrzej Dziuba zaznaczył z kolei, że Tychy to od lat prężnie rozwijające się miasto.

– Powstające na terenie miasta nowe inwestycje i związane z tym zwiększające się zapotrzebowanie na pracowników staje się dla przedsiębiorców prawdziwym wyzwaniem. Zaspokojenie wszystkich potrzeb kadrowych firm działających w Tychach jest coraz bardziej problematyczne, dlatego wychodzimy z inicjatywą kształcenia branżowego młodzieży już na etapie szkoły zawodowej – podkreślił prezydent Miasta Tychy.

Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.

– Podpiszemy umowy partnerskie ze szkołami i utworzymy klasy branżowe, w których uczniowie zdobędą wiedzę i kwalifikacje do pracy w zawodach technicznych – wyliczył dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. Andrzej Korpak.

– Planujemy też w ramach zawartego porozumienia szkolenia dla doradców zawodowych w zakresie wykonywania testów wiedeńskich i przeprowadzenie tych testów w szkołach oraz działania promocyjne dla uczniów, takie jak np. dni otwarte w szkołach zawodowych, stoiska informacyjne o zawodach branżowych czy debaty dla młodzieży ostatnich klas szkół z oddziałami gimnazjalnymi – dodała wiceprezes KSSE Ewa Stachura-Pordzik.