„Miasta przyjazne pieszym”?

Zaproszeni goście – eksperci, inżynierowie ruchu, przedstawiciele miast i mieszkańcy rozmawiali 5 kwietnia w tyskiej Mediatece o roli pieszego w przestrzeni miejskiej. W Tychach po raz pierwszy odbyła się Ogólnopolska konferencja „Miasta przyjazne pieszym”.

Wszystkich obecnych na sali przywitał Miłosz Stec, zastępca prezydenta Tychów ds. infrastruktury oraz Kazimierz Karolczak – przewodniczący Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Przestrzeń w miastach powinna być planowana nie tylko z myślą o samochodach, ale także o pieszych – do tej pory często myślano tylko o zmotoryzowanych – czas to zmienić. Zorganizowaliśmy to spotkanie, by rozmawiać o rozwiązaniach, planach, ale i problemach związanych z tym zagadnieniem – mówił Miłosz Stec.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie podinspektora Roberta Piwowarczyka z Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, który przedstawiał statystyki dotyczące wypadków z udziałem pieszych. Wynika z nich, że z roku na rok nieznacznie, ale jednak liczba wypadków z udziałem pieszych się zmniejsza: w 2017 roku było ich w województwie 1023 (w Tychach: 21), a rok wcześniej – 1094 (Tychy – 23).

Pierwsza część konferencji dotyczyła rozwiązań zastosowanych w miastach.

Marek Wierzchowski z firmy Traffic System mówił o tym, jak kształtować bezpieczniej infrastrukturę dla pieszych w przestrzeni miejskiej, a Artur Kruczek – naczelnik Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy przedstawił sposoby uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa pieszych, jakie są wprowadzane na terenie miasta Tychy. Arkadiusz Pastuszka z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach mówił o wpływie wdrażanego w Tychach systemu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) na poprawę poziomu bezpieczeństwa pieszego. Na zakończenie pierwszej części konferencji przedstawiciel Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Tychy przedstawił zasady projektowania bezpiecznych przejść dla pieszych.

W drugiej części Roman Witowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni pokazywał doświadczenia tego miasta w obszarze bezpieczeństwa, a następnie Wojciech Czyżewski – przewodniczący Zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia mówił o realizacji w Dąbrowie Górniczej projektu związanego z ożywieniem przestrzeni w centrum miasta.

Paweł Jaworski – urbanista, autor projektu „Żywa ulica”, nawiązując do projektu z Dąbrowy Górniczej, mówił o swoich doświadczeniach w zarządzaniu konfliktem przy budowie architektury miejskiej i pokazywał przykłady zmian, jakie wprowadzają miasta na całym świecie, „oddając” przestrzeń miasta pieszym.

Bartłomiej Kozieł z Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika opowiadał o tym „Jak wykreować żywy deptak w centrum miasta?”.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się debata z udziałem: Miłosza Steca – zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. infrastruktury, Marcina Marczaka – Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marka Stępa – Wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju, Pawła Jaworskiego – urbanisty, Wojciecha Czyżewskiego – Przewodniczącego Zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia oraz Bartłomieja Kozła- z wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika. Jej moderatorem był Przemysław Jedlecki – dziennikarz Gazety Wyborczej. Wstępem do dyskusji były wpisy internautów na portalach społecznościowych i wymiana argumentów pomiędzy fanami czterech kółek a pieszymi. Czy możemy mówić o wojnie samochodziarzy z pieszymi? -zapytał red. Jedlecki panelistów. Odpowiedzi w większości przeczyły temu stwierdzeniu, jednak wszyscy podkreślali, że pogodzenie racji obu grup – użytkowników miejskich ulic – jest bardzo trudne, ale to wyzwanie, przed jakim stoją dzisiejsze miasta.

– Musimy zmienić podejście do planowania przestrzeni – podkreślał Paweł Jaworski.

Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Tychy i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.