Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Tychach

W czwartek 23 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja drugiej już Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.

Podczas sesji radni wybrali spośród siebie przewodniczącego,którym został Dominik Serafin , wiceprzewodniczących – Konrada Kasperka, Oliwiera Pawlasa, Kamila Piekorza oraz sekretarza rady, którym została Agata Bajkowska.

Wcześniej w drodze wyborów wybrano kandydatów na członków rady spośród uczniów 8 szkół, które wyraziły chęć udziału w tym projekcie. Wśród nich znalazło się: Technikum TEB Edukacja, I Liceum Ogólnokształcące L. Kruczkowskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego, Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6.

– Każda szkoła mogła wskazać do składu Młodzieżowej Rady do trzech kandydatów. Oczywiście ci kandydaci zostali wybrani w sposób demokratyczny – w wyborach często towarzyszących wyborom do samorządu uczniowskiego – mówi Iwona Roztropowicz, naczelnik wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy.

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy ma charakter konsultacyjny, a jej kadencja trwa 12 miesięcy, licząc od dnia wyborów.

– Bycie radnym to trudne i odpowiedzialne zadanie. Nawet, jeśli tak jak w przypadku Młodzieżowej Rady Miasta, ma ona tylko charakter doradczy, to na jej forum młodzież może prezentować swoje pomysły, przedstawiać potrzeby, czy wyrażać opinię o działaniach organów samorządu terytorialnego dotyczących młodzieży. To ważny głos, który będziemy uwzględniać w dyskusjach dotyczących młodych mieszkańców naszego miasta – mówi Maciej Gramatyka, Przewodniczący Rady Miasta w Tychach.

O roli Rady Miasta do nowych radnych mówił także Igor Śmietański, zastępca prezydenta Tychów:

– Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu – w świątyni demokracji, w której dyskutowane i podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące miasta, to tutaj tworzymy lokalne prawo miejscowe, rozmawiamy o istotnych dla mieszkańców sprawach. To zaszczyt i wielka szansa dla was, bo teraz także wy będziecie mogli zabierać głos w ważnych przede wszystkim dla młodzieży tematach.