Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj prezydent Andrzej Dziuba osobiście podziękował tyskim nauczycielom za trud, poświęcenie i zaangażowanie, z jakim uczą najmłodsze pokolenia tyszan. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył też życzenia wszystkim pracownikom oświaty.