Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach

Pod takim hasłem ruszyła 24 stycznia br. miejska kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na problem samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Kampanię rozpoczęła konferencja w Urzędzie Miasta dla dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych.


W ubiegłym roku Komenda Miejska Policji i Prokuratura Rejonowa w Tychach prowadziły 7 postępowań w sprawie 8 prób samobójczych nastolatków pomiędzy 11-18 rokiem życia, w roku 2016 było jedno takie postępowanie, a w 2015 roku dwa.

Podczas konferencji przedstawiono oraz omówiono główne założenia kampanii oraz materiały, które otrzymają szkoły do dalszego wykorzystania (prezentacja dla rady pedagogicznej, prezentacja na zebranie rodziców, scenariusz 2 zajęć na lekcję wychowawczą).

– Chcemy wyposażyć nauczycieli, rodziców i uczniów w niezbędne informacje mogące zapobiegać dramatycznym decyzjom dzieci (zwłaszcza pokazanie roli rozmowy, wysłuchania, przyjęcia trudnych uczuć dziecka), przedstawienie procedury poradzenia sobie z problemem, upowszechnienie instytucji wspierających – w szczególności bezpłatnych całodobowych numerów telefonów, pod którymi dyżurują terapeuci – mówi Izabela Rodak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

Do 28 lutego br. odbędzie się prezentacja przygotowanego materiału na spotkaniach rad pedagogicznych w szkołach, a także dyskusje. Od 12 lutego rozpoczną się w szkołach specjalne lekcje wychowawcze (uczniowie otrzymają także zakładki do książek z numerami bezpłatnych telefonów pomocowych dla każdego ucznia). Miesiąc później na zebraniach – dyskusja z rodzicami, co można zrobić, aby takie sytuacje nie zdarzyły się.

W kwietniu rozpoczną się indywidualne, dodatkowe działania w każdej szkole, której społeczność uzna je za pomocne i wskazane na swoim terenie np. festyny, pikniki, turnieje, dokumentowane przez uczniów w formie scrapbooka. Szkoły, które najbardziej zaangażują się w temat, zostaną nagrodzone.

Zakończenie kampanii planowane jest na 17 czerwca 2018 roku, kiedy to w mieście obchodzony będzie Dzień Zdrowia. Dwa dni później – 19 czerwca zaplanowano wykład profesor Janas-Kozik dotyczący samobójstw i samookaleczeń, który będzie podsumowanie całej kampanii.

Oprócz tego na każdej stronie internetowej tyskich szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Centrum Oświaty pojawią się informacje, gdzie można szukać pomocy z numerami telefonów oraz informacjami o kampanii.

W ramach akcji DRZWI OTWARTE pedagodzy szkolni w każdy poniedziałek od 14.30-16.30 będą pełnili dyżury w PPP, co pozwoli na kontakt uczniów, rodziców z pedagogiem poza szkołą.

Pracownicy Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej będą mieli także wzmożoną czujność podczas dyżurów konsultacyjnych pełnionych w szkołach, a zgłoszenia od rodziców dotyczących samookaleczania lub samobójstwa będą przyjmowane poza kolejnością jako interwencja kryzysowa.