10 czujników będzie badać jakość powietrza w Tychach

Miasto Tychy właśnie zakończyło procedurę przetargową na dostawę 10 czujników, które będą mierzyły stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Przetarg wygrała firma AIRLY sp. z o.o.  z Krakowa. Czujniki zostaną zamontowane głównie na szkołach i budynkach jednostek gminnych, przede wszystkim w obrzeżnych dzielnic miasta.

W chwili obecnej w Tychach znajduje się tylko jedna stacja mierząca poziom zanieczyszczeń w powietrzu należąca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i jedna należąca do osób prywatnych. Władze miasta chcą jednak monitorować stan zanieczyszczenia powietrza na terenie całych Tychów.

– Problem walki o czyste o powietrze jest jednym z najważniejszych problemów, z jakimi musimy sobie poradzić. Na jednym ze spotkań z mieszkańcami zapowiedziałem intensyfikację działań w tym zakresie i z tych, złożonych kilka miesięcy temu zobowiązań, chcę się wywiązać. Kontynuujemy Program Ograniczenia Niskiej Emisji, właśnie zakończyliśmy procedurę przetargową na dostawę 10 czujników, które będą mierzyły stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Nie zapominamy o równie istotnych działaniach edukacyjnych, jednym z nich jest impreza ekologiczna „Tyskie Żywioły”, którą planujemy na 2 września – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Czujniki, które zmierzą jakość powietrza, zostaną zlokalizowane w różnych częściach miasta: na ul. Myśliwskiej, Leśnej, Cmentarnej, Jedności, Zgrzebnioka, Tołstoja, Parkowej, Parkowej, Katowickiej, Pogodnej i na Placu Wolności.

– To pomoże nam określić, w których rejonach miasta jest największy problem ze smogiem i tam zintensyfikować działania – mówi Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy.

Cały program monitoringu jakości powietrza będzie działał w charakterze e-usługi.
Wyłoniona w przetargu firma będzie mierzyła jakość powietrza swoimi urządzeniami, z których wyniki w formie przystępnej dla mieszkańców będą prezentowane na stronie Urzędu Miasta Tychy.

Urząd Miasta zakłada w przyszłości rozbudowę systemu i zwiększenie liczby czujników w Tychach.